Детските зъби

zybi

Анатомия.

Децата притежават двадесет на брой временни (млечните) зъби, те имат специфични характерни особености, които обуславят доста по-различното развитие на кариозните процеси за разлика от постоянните зъби. Един прост пример, поради по-ниската степен на минерализация и по-фините слоеве дентин и емайл при тях кариесът протича много бързо и  се разпространява много по-бързо от обикновено.

Когато започне процесът на подмяна на млечния зъб с постоянен, поради резорбирането на апексите на временното зъбче, пулпата се намира в състояние на дегенерация, което потиска основната и функция (способността да реагира адекватно на патологични реакции). Това значи, че при големи разрушения на коронката на зъба, детето няма да чувства болка или тя е много слаба и бързо утихва. Това крие съществен рискове за зародишът на новият перманентен(постоянен) зъб.

Лечение

Защо трябва да се лекуват кариесите на временните зъби? Нали след като  паднат ще бъдат подменени с постоянните? Има минимум пет основни причини, поради които

млечните зъби трябва да бъдат съхранени:

1) нарушена естетика
2) нарушено хранене
3) риск от заболяване на зародишът на постоянния зъб
4) риск от лицево челюстни инфекции и деформации
5) нарушен говор

За това децата трябва да посещават редовно – поне веднъж на всеки шест месеца стоматолог за ранна профилактика и навременно отстраняване на кариесите. Освен това денталния лекар следи навреме ли е пробивът на постоянните зъби, протича ли нормално растежът на челюстите, зародиши и т.н. Много е важно децата да свикнат от рано с идеята за ежегодни профилактични прегледи и да станат по-отговорни  към своята хигиената.

Поведението на детето в стоматологичния кабинет много се влияе от поведението на своите родителите. Например ако те са притеснени или уплашени то това се предава и на  детето, което много затруднява работа в последствие. Ето защо подготовката за стоматологичния преглед трябва да започне още няколко дена преди посещението. На детето трябва да се обясни по подходящ начин за предстоящото посещение (помните разбира се приказката за Чук и Пук, които правят пакости живеейки в детските зъби?).

Ще повлияе добре ако то бъде доведено в кабинетът  без да се извършват манипулации. Много е негативно влияние има когато детето бива заплашвано! Заплахата с “Чичо Доктор” е особено вредна и е порочната практика за обуздаване на децата. Живото въображение на децата работи по такъв начин, че те приемат думите ви прекалено сериозно, след което  често е невъзможно да се повлияе, когато вече е изградена грешната представа. Детето трябва да бъде предупредено за предстоящите процедура, да бъде спечелено неговото доверие за да е убедено, че това трябва да се направи и да бъде окуражено чрез награда впоследствие.– наказания, загуба на привилегии и заплашване, трябва да бъдат използвани наистина само, като крайните форма на обуздаване.

Ще изброим вариантите как да приучите малкия човек с желание да мие редовно зъбките си:

1) Всяко дете има любим герой – певец или киноактьор и го поставете в детския му кът. Имайте пред вид, че децата изцяло подражават на своите кумири и правят всичко, за да приличат на тях, включващо белите и здрави зъби. За това е нужно родителите да насочат детето конкретно върху красивата усмивка на техния идол.

 

2) Друг метод е да украсите някои зъб на детето. Зъбните накити могат да бъдат от изкуствени диамантчета, фигурки от благородни метали и др. Така, за да съхрани накита детето само взима решение редовно да почиства устната си кухина. Предимно накитите се вграждат върху  преден зъб, за да краси усмивката му. Самото вграждане е безвредно и не се нуждае от оформяне на зъба с изпиляване, освен това не боли.

 

Comments are closed.