Оборудване

Стоматологичната апаратурата и периферия в кабинета са произведени 2010 година (последно поколение), като моделите W&H и NSK оборудвани със светлини. Интраоралната камера, която спомага за повишаване контрола на качеството на работата.

АПАРАТИ ЗА: