Стерилизация

Стерилизация и дезинфекция

Вашата безопасност е от първостепенно значение и порaди това, ние изпълняваме протокол за антиинфекциозна защита, отговарящ на нормите в ЕС който включва работа само с водещите компании в бранша

Стерилизатор екстра клас

Най-сигурният познат метод за елиминирането на всички микробиологични форми е стерелизацията с влага чрез пара под налягане.  Европейски стандарт съчетание с модерен стерилизационен блок и индивидуално фолирани(опаковани) инструменти като всеки пакет има индивидуален индикатор за стерилност елиминират напълно риска